безопасност

Разтревожени жители се борят срещу разпространението на 5G

Разпространението на 5G в град Тотнес, Англия, беше спряно, след като кампаниите поискаха от правителството да предприеме действия свързани с опасенията за здравето от технологита. След като над 1600 жители…