Голямата фарма

Колко е лесно да кажете сбогом на рака

Моля, разберете, че в моите писания аз насочвам и атакувам само онези, които трябва да бъдат насочени или атакувани поради малтретиране и пълно пренебрежение към истинското и искрено помагане на…