електрочувствителност

WiFi да бъдат забранени в предучилищните детски заведения, смел ход на френското правителство

(NaturalNews) Френското Национално Събрание е приело законопроект за ограничаване излагането на електромагнитни полета (ЕМП), породени от безжични технологии – мобилни телефони, таблети, Wi-Fi и т.н. Този законопроект ще означава следното:…