звукови вибрации

Звукови вибрации и специални миризми биха могли да заменят вредните пестициди

(NaturalNews) Италиански изследователи експериментират с техники, които биха могли да позволят замяната на синтетичните пестициди с устройства, излъчващи звуци и миризми, които пречат на размножаването на вредителите по културните растения.…