манипулирани данни

Данни за климат и ваксини – систематично фалшифицирани

Много нововъзникващи учени днес са използвани и контролирани от мощни индустрии с помощта на правителствени регулаторни агенции. В днешно време учените са принуждавани да подкрепят „научни“ данни, с които т.…