пропагандни проучвания

Единствено проучванията, финансирани от биотехнологията твърдят, че ГМО са безопасни: независими учени предупреждават в противното

(NaturalNews) Общият консенсус относно безопасността на генетично модифицираните организми (ГМО) е, че наистина изобщо няма консенсус, поне не и сред независимите учени, гледащи честно и безпристрастно на въпроса. Рецензирана оценка…