Радиационна терапия

Индустрията признава, че химиотерапията и лъчелечението генерират огромни печалби за бизнеса им

„Вторият“ рак се увеличава в Съединените щати, според ново проучване, което установява, че един на всеки пет нови случая включва хора, които са имали заболяването преди това. Проучването установи също,…