Връзка между радиация от мобилен телефон и рак на гърдата – Ново проучване поражда сериозни опасения

(NaturalNews) Ново проучване повдига опасения за възможна връзка между излагането на радиация от мобилен телефон и рак на гърдата при млади жени. Изследователският екип, ръководен от д-р Лиза Бейли, бивш…