резистентни

Голямата фарма или наричана още машина за смърт, създава супербъг…10 милиона души на година ще бъдат убивани до 2050 г.

Резистентността ни към антибиотици, ще продължи да се влошава и в крайна сметка ще стане „още по-голяма заплаха за човечеството от рак“, ако не се вземат мерки, за да се…