техника ТЕС

Бърз урок по Техника на емоционална свобода (ТЕС)

Техниката на емоционална свобода /ТЕС/ е страхотно средство, с което се сблъсках преди близо четири години. Техниката включва потупване на специфични енергийни меридианни точки върху тялото и създадена от Гари…