химиотерапевтично лекарство

Екстракт от лук забавя растежа на рака на дебелото черво също толкова ефективно, колкото и химиотерапията

Изследователи са открили, че флавоноидите, извлечени от обикновения лук забавят темпа на растеж на рак на дебелото черво при мишки също толкова ефективно както и химиотерапевтичните лекарства. И докато мишките…