южноамериканско дърво

Най-старото и едно от най-надеждните лечения за малария се извлича от южноамериканско дърво

До 1940 г. предпочитаното лекарство срещу малария е било също и първото антималарично лекарство, разработвано някога: хинин. До 2006 г. Световната Здравна Организация продължава да го препоръчва като първа линия…