5G радиацията

Непроверените 5G лъчения са свързани с неблагоприятни ефекти върху здравето, предупреждават британски изследователи

Изследователи от EM Radiation Research Trust предупредиха правителството на Обединеното кралство за неблагоприятните ефекти върху здравето, свързани с 5G радиацията, в отговор на 5G консултацията с правителството на Великобритания. В…