C3H9NO3

Амониев лактат – източници, рискове за здравето

Амониевият лактат или Е328 е сол на млечната киселина и амоняк, природна киселина, получена чрез ферментацията на лактоза или млечна захар. Характеризира се като бяло твърдо или течно вещество, което…