човешко съзнание

Изследвания потвърждават, че човешкото съзнание оцелява дори след биологична смърт

Имало е редица теории – някои базирани на религиозни принципи, някои на философски – за това какво се случва с нашите „души“, когато умрем. Например, много хора от различни вероизповедания…