Лепилата, използвани за стикерите на плодове и зеленчуци са регулирани от Агенцията по храните и лекарствата (FDA). Те са означени като „косвени вещества, които влизат в контакт с храни.“
Какви химикали може да съдържа лепилото са изброени в Кодекса на федералните закони на Америка. Същите правила се прилагат по отношение на лепилата за конвенционални и биологични продукти.

За да бъде одобрено всяко вещество, което влиза в контакт с храната се има предвид неговия състав, количеството, което потребителите ще приемат, краткосрочните и дългосрочните ефекти върху здравето, както и всички други фактори за безопасност. След това FDA определя праг на по-ниско ниво от това, от което би се очаквало да има неблагоприятно въздействие върху хората. Те съветват миене на плодове и зеленчуци преди ядененето им.

Някога зачудвали ли сте се какво всъщност има в тези лепила?

Плодовете и зеленчуците имат „кожа“, подобно на хората. Тя е пореста и абсорбира неща, с които има пряк контакт.

Сещате ли се за никотиновите и противозачатъчни пластири. Залепяте ги за ръката си и тя ги абсорбира системно. Стикерите върху храната действат по същия начин.
По-долу има списък с одобрените съставки на лепилата.

Терпентин – Напълно токсичен при поглъщане.

Карбамид-формалдехидни смоли – бърза абсорбция, изключително токсични.

Стирен малеинов анхидрид – Нехирургичен метод за мъжка стерилизация.

Нефт – Силно токсичен при поглъщане.

Синтетичен парафин – Токсичен при поглъщане.

Ксилен – В по-високи нива може да доведе до прогресивно потискане на функцията на нервната система, водеща до кома, респираторна депресия и смърт от церебрална аноксия. Има опасност от животозастрашаваща сърдечна аритмия.

Цинков амониев хлорид – Използва се в поцинковане на стомана.

Цинков дибензилов дитиокарбаматен – Предизвика кожни и респираторни проблеми.

Цинков диетилдитиокарбамат, Цинков формалдехид сулфоксилат– Силно токсични.

Цинков ортофосфат – Леко токсичен. Може да предизвика дразнене на кожата.

Цинков резинат – Свойствата на това вещество не са били напълно изследвани. Може да причини проблеми на кожата и очите.

Цинков сулфид – Токсичността се проявява само след продължително излагане.

Зирам – Използва за контрол на гъбични инфекции в храната. Излагането на Зирам е свързано с увеличаване възможността за развитието на болестта на Паркинсон.

* Някои химикали са изключени от списъка, тъй като за тях е било установено, че са безопасни или не е имало достатъчно доказателства в противното.

Tези химикали се намират в „одобрен нива“ в лепилата. Но как може нещо токсично да е безопасно на каквото и да е ниво? Колкото и ниско да е нивото то се натрупва с течение на времето.

Най-добрият начин е да се мият плодовете и зеленчуците:

Стъпка 1: Потопете ги в оцет и вода в продължение на 10 минути.

Стъпка 2: Направете свой собствен нетоксичен препарат.
Той работи за зеленчуци, плодове и други неща!

Съставки:
Кокосово масло
сода

Смесете 1 част сода за хляб и 1 част кокосово масло, разтривайте малко по-лепкавото място, където е бил стикерът, и го оставете да престои за минута. След това изтъркайте мястото и изплакнете.

Автор: Sarah Barendse

Източник: http://blogs.naturalnews.com

By admin

Напиши коментар

Добави обява

×
×