(NaturalNews)

Всеки ден немаркирани самолети летят високо над главите ни и освобождават аерозолен спрей в горните слоеве на атмосферата. Този аерозол се състои от ултра фини частици, токсични наноматериали, изградени от алуминий, барий и други тежки метали. Тези метални частици са с големина от 10 нанометра диапазон. Техните микроскопични размери ги застраховат, че с всеки дъх, който поемаме, ние вдишване токсични метални частици, които са изключително вредни за нашето здраве. Няма съмнение, че геоинженерството представлява заплаха за човешкия, животински и растителен живот на земята.

Изтъняване на озоновия слой

Един от най-вредните странични ефекти на стратосферното геоинженерство (Кемрейлс) е по отношение на защитните слоеве на атмосферата, които обграждат земята. Нашият озонов слой и йоносферата са буквално  „нарязани“ от аерозолните пръскания всеки ден. Това създава множество проблеми със светлинния спектър и UV радиация за всички живи организми, които се намират на планетата Земя. Озоновият слой на планетата ни предпазва от слънчевата радиация. Когато нейната цялост е нарушена, всички живи организми са изложени на опасни нива на радиация.

UV радиационните нива се увеличават драстично по целия свят. Това е причината, поради която ни се струва, че Слънцето се усеща „твърде горещо“ на откритата кожа за кратко време. Кожата ни не е проектирана да бъде изложена на тази сума от UV радиация, нито пък нашите визуални системи за обработка.

UV радиация и частици, „разсейващи светлината“

Частиците, разпръснати в аерозолите са „разсейващи светлината“ материали. Когато слънчевата светлина е „разпръсната“, светлинният спектър се променя и предизвиква все още неизвестни отрицателни ефекти върху живота на Земята. Преди геоинженерството да съществува, всички форми на живот на Земята са се развили и приспособили да живеят на относително стабилно ниво на UV лъчение и определен светлинен спектър. Като такива, нашите очи и очите на животните се дразнят от промените в светлинния спектър и неестествените нива на UV. Ето защо проблемите с очите са много по-широко разпространени в епохата на геоинженерството.

Ултиматум

В такива критични времена ние трябва да проучим как слънчевата светлина влияе на качеството на живот. Заради озоновия слой, който систематично се унищожава всеки ден, качеството на живот на всички живи организми върви все по-надолу. В действителност, ако геоинженерството продължава, ние несъмнено ще се оплакваме все по-често от заболявания, както и качеството на живота на земята ще продължава да намалява.

Автор: Zach C. Miller

Източник: http://www.naturalnews.com/041094_geoengineering_chemtrails_ozone_layer.html#ixzz2YSkTNbyP

Превод от английски на български

By admin

One thought on “Геоинженеринг (Кемтрейлс) изтъняват озоновия слой, поставяйки целия живот на земята под риск”

Напиши коментар

Добави обява

×
×