жена-свобода-природа-слънце-витамин- д-Vitamin-D

Състоянието на витамин D в тялото на човек може да определи неговата чувствителност към COVID-19, болестта, причинена от новия коронавирус. В ново проучване, публикувано на 4 септември, изследователи от Университета в Чикаго установяват, че в сравнение с хората с нормални нива на витамин D, тези, които са с недостиг на витамина, имат по-голям риск от положителни тестове за COVID-19.

В съответствие с това, предишни проучвания показват, че добавките с витамин D могат да намалят честотата на вирусни инфекции на дихателните пътища, особено при пациенти с дефицит на витамин D.

„Тези открития изглежда подкрепят ролята на количеството на витамин D при риска от COVID-19“, пишат изследователите в своето проучване, публикувано в списанието JAMA Network Open.

Витамин D може да регулира имунния отговор при вирусни инфекции

Витамин D взаимодейства с различни компоненти на имунната система. Например имунните клетки имат протеин, наречен рецептор за витамин D (VDR), който след свързването с витамин D помага да се контролира скоростта на експресия на определени гени. Имунните клетки също произвеждат ензим, наречен 1а-хидроксилаза, който помага за превръщането на витамин D в неговата активна форма, калцитриол. Откриването на VDR и 1а-хидроксилаза в имунните клетки е това, което накара учените да изследват ролята на витамин D в човешката имунология.

Последните проучвания сега установяват, че витамин D играе ключова роля в регулирането на експресията на специфични антимикробни пептиди в имунните клетки. Антимикробните пептиди, известни също като защитни пептиди на гостоприемника, са първата линия на защита на организма срещу патогени. Тези малки протеини имат способността да убиват вредни елементи, като бактерии, дрожди, гъбички, вируси и дори ракови клетки.

Според имунологични проучвания нивата на витамин D влияят върху експресията на някои антимикробни пептиди с антивирусни ефекти. Това е така, защото VDR активирането влияе върху активността на Toll-подобни рецептори (TLR), които са протеини, открити на повърхностите на имунните клетки, пряко участващи във вродения имунен отговор. TLR разпознават бактериални и вирусни протеини и при разпознаване освобождават малки сигнални молекули (цитокини), които задействат експресията на подходящи антимикробни пептиди.

Участието на витамин D в имунния отговор също влияе върху способността на организма да се бори с вирусни инфекции на дихателните пътища. Изследване, публикувано в Journal of Immunology, показва, че белодробните епителни клетки експресират високи нива на 1а-хидроксилаза, което води до превръщането на неактивния витамин D в неговата активна форма. Активният витамин D увеличава експресията на протеини с важни вродени имунни функции, като антимикробния пептид, кателицидин, който участва в антивирусната защита.

Според няколко проучвания кателицидинът изпълнява различни защитни дейности, най-забележителната от които е инхибирането на репликацията на болестотворни вируси, като вирус на херпес симплекс тип един (HSV-1), вирус на ваксиния, ретровируси и аденовируси. Учените също така са установили, че мутациите в VDR и свързаните с тях гени са свързани с тежки резултати при бронхиолит, свързан с респираторен синцитиален вирус (RSV) и остри инфекции на дихателните пътища, което допълнително предполага, че витамин D играе огромна роля за вродения имунитет срещу респираторни инфекции.

Ниското ниво на витамин D може да увеличи риска от инфекция с COVID-19

За да се определи дали нивото на витамин D има някакъв ефект върху чувствителността на човек към коронавируса, изследователите провели ретроспективно проучване на 489 пациенти, чиито нива на витамин D били измерени една година преди тестването им за COVID-19. Тези с нива на калцифедиол (25-хидроксивитамин D) под 20 ng / mL или нива на калцитриол по-малко от 18 pg / mL се считат за дефицитни на витамин D.

Изследователите също така обмислят промени във вида и дозата на витамин D – дефинирани като промени в лечението – между последното тестване на витамин D на пациентите и датата на тестване на COVID-19, за да определят дали пациентите са „вероятно дефицитни“ или „вероятно достатъчни“, когато са били тествани. След това изследователите извършили многовариатен анализ, за да търсят връзки между състоянието на витамин D и положителния резултат на COVID-19, контролирайки както демографските, така и факторите, свързани с други състояния.

От 489 пациенти 124 са били счетени за вероятно дефицитни, докато 287 са били счетени за такива с достатъчно ниво и 78 са били несигурни. Като цяло 71 пациенти (15 процента) са тествани положително за COVID-19 и резултатите от многовариантния анализ предполагат, че този специфичен резултат е свързан с увеличаване на възрастта (50 години и повече) и състояние на „вероятно дефицит“ на витамин D. Изследователите също така установили, че относителният риск от положително тестване за COVID-19 е 1,77 пъти по-голям за тези, които вероятно са с дефицит на витамин D, в сравнение с тези, които вероятно са с достатъчно.

Витамин D е важен за функцията на имунната система и вече е доказано, че добавките с витамин D намаляват риска от вирусни инфекции на дихателните пътища“, каза д-р Дейвид Мелцер, ръководител на Секция по болнична медицина в Чикагския университет и водещ автор на изследването. „Нашият статистически анализ предполага, че това може да важи и за инфекцията с COVID-19.“

Разбирането дали лечението на дефицит на витамин D променя риска от COVID-19 може да бъде от голямо значение на местно, национално и глобално ниво. Витамин D е евтин, като цяло е много безопасен за приемане и може да бъде широко мащабиран “, добави той.

Автор: Evangelyn Rodriguez

Източник: www.naturalnews.com

Напиши коментар

Добави обява

×
×