(NaturalNews)

Френското Национално Събрание е приело законопроект за ограничаване  излагането на електромагнитни полета (ЕМП), породени от безжични технологии – мобилни телефони, таблети, Wi-Fi и т.н. Този законопроект ще означава следното:

• Забрана за Wi-Fi във всички детски заведения за деца под 3-годишна възраст.
• Производителите на мобилни телефони ще трябва да препоръчват употребата на хендсфри устройства.
• Забрана върху всички реклами, насочени към децата под 14 години.

 

Излагането на децата е причина за безпокойство

Излагането на децата на ЕМП е  конкретна причина за загриженост. Проучванията показват, че детските мозъци могат да абсорбират до три пъти повече радиация в сравнение с възрастните.

Един скорошен доклад на Международната агенция за изследване на рака (IARC) предполага, че излагането на ЕМП може да бъде по-опустошително при децата, защото:

• Мозъчната тъкан е по-проводима.
• Черепът е по-тънък.
• По-малките мозъци и по-меката мозъчна тъкан позволяват на радиацията да прониква по-ефективно.
• Потенциално по-дълъг период на излагане, дължащ се на започване в по-ранна възраст.
Изглежда, че този нов френски законопроект е взел предвид тези опасения.

Основни източници на излагане на ЕМП

ЕМП са широко разпространени в нашата ежедневна среда. Всичко електрическо създава електромагнитно поле. Според френската национална Агенция за храните, околната среда и безопасността на труда (ANSES):

• Най-големият източник на облъчване с ЕМП досега са клетъчните телефони.
• Излагането на мобилни кули се развива много бързо с разгръщането на 4G, но средната експозиция е доста под тази на телефоните.
• Електропроводи, трансформатори и железопътни линии също са източници на ЕМП.
• Безжични устройства в нашата лична среда ни излагат на радиочестотни ЕМП: компютри и таблети, Wi-Fi, Bluetooth и електронни чипове, както и флуоресцентни лампи, микровълнови фурни, индукционни котлони и перални машини.

Френската Национална Агенция призовава за ограничаване на излагането на ЕМП

ANSES настоява „ограничаване на излагането на населението“, по-специално за мобилни телефони. Също така насърчава използването на телефонна слушалка.

ANSES вече натисна алармата през октомври 2013 година. След оценка на повече от 300 международни проучвания, агенцията публикува доклад, който подчертава биологичните ефекти на ЕМП върху хората и животните, засягащи съня, мъжката плодовитост и когнитивните функции.

Говорител на ANSES заяви, че „масовото развитие на технологиите разчита на радиочестоти, които не могат да бъдат избегнати и това води до интензивно излагане на населението, по-специално на по-чувствителните хора“. Те продължиха, казвайки, че разгръщането на 4G „ще бъде придружено от повишена експозиция на населението“.

По-ниски граници на излагането, приети в Европа

Ограниченията на френското излагане се основават на указ от 2002 г. Те са определени на 61 волта на метър (V/m) за 3G и 4G, същите като в САЩ. Съветът на Европа препоръчва гранична стойност на излагане от 0.6 V/m, около 100 пъти по-ниска.

Швейцария и Лихтенщайн и осем държави-членки на Европейския съюз (Белгия, България, Гърция, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Словения) са приели по-рестриктивни ограничения, различни от тези на Франция.

Напредък за чувствителните към електромагнитни полета

В Европа е налице нарастващо разпознаване на тежкото положение на лица, страдащи от влошено здраве от излагането на електромагнитни полета, състояние, известно като електрическа свръхчувствителност или електрическа чувствителност. Този нов законопроект изисква от френското правителство да предостави доклад на Парламента, определящ „възможност да се създадат зони с ограничена електромагнитна радиация, по-специално в градска среда“. Също така, изисква да се вземат предвид условията на чувствителните към електромагнитни полета на работното място.

Въпреки, че този законопроект трябва да бъде приет от френския Сенат, за да бъде превърнат в закон, той очевидно отразява натрупването на общественото мнение във Франция и други европейски страни, че излагането на ЕМП е опасно и общественоста има нужда от защита.

Източник: http://www.naturalnews.com

Автор: Lloyd Burrell

Превод от английски на български

By admin

Напиши коментар

Добави обява

×
×